Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č.zmluvy IROP-Z-302011W040-122-15

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Adresa dodávateľa: Dobrovičova 12, 812 Bratislava 1

IČO dodávateľa: 00156621

Predmet zmluvy: poskytnutie NFP - projekt Cyklistický chodník v

Zmluvná cena: 454730.03 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.01.2020

Datum zverejnenia: 07.01.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného psíspevku.pdf ( veľkosť: 3,2 MB, aktualizované: Utorok 07. Január 2020 10:43 )