Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Vincent Bartoš a spol.

Adresa dodávateľa: Záhradná 78/1, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a zámena pozemkov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 20.12.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o zrušení a vyporiadaní pod. spoluvlastníctva.pdf ( veľkosť: 409,6 KB, aktualizované: Piatok 20. December 2019 11:15 )