Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 19.9.2019

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Michal Bendík a spol.

Adresa objednávateľa: Smižianska 171/23, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.12.2019

Datum zverejnenia: 12.12.2019

Dokumenty Pdf Dodatok k Zmluve o zriadení VB.pdf ( veľkosť: 142,5 KB, aktualizované: Štvrtok 12. December 2019 07:29 )