Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o grantovom účte

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z MPaRV SR - Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.11.2019

Datum zverejnenia: 27.11.2019

Dokumenty Pdf Zmluva.pdf ( veľkosť: 104,3 KB, aktualizované: Streda 27. November 2019 07:48 )