Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 24 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z obce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová ves

IČO dodávateľa: 329649

Predmet zmluvy: zmena cien - zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.11.2019

Datum zverejnenia: 26.11.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 24.pdf ( veľkosť: 187 KB, aktualizované: Utorok 26. November 2019 14:21 )