Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-020

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.09.2019

Datum zverejnenia: 13.11.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2.pdf ( veľkosť: 273 KB, aktualizované: Streda 13. November 2019 10:12 )