Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Gabčová Viera

Adresa objednávateľa: Lipová 603/2, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: predĺženie doby nájmu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.09.2017

Datum zverejnenia: 11.10.2017

Dokumenty Pdf dodatok.pdf ( veľkosť: 29,8 KB, aktualizované: Streda 11. Október 2017 16:37 )