Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Peter Gabčo, Gabčová Monika

Adresa objednávateľa: Lipová 602/1, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: predlženie doby nájmu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.09.2016

Datum zverejnenia: 11.10.2017

Dokumenty Pdf dodatok.pdf ( veľkosť: 32,4 KB, aktualizované: Streda 11. Október 2017 16:23 )