Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Milan Hozza

Adresa objednávateľa: Juraja Sklenára 534/82,052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2017

Datum zverejnenia: 11.10.2017

Dokumenty Pdf zmluva.pdf ( veľkosť: 132,5 KB, aktualizované: Streda 11. Október 2017 10:18 )