Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Baldovský Ľubomír

Adresa objednávateľa: Záhradná 82/9, Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.09.2016

Datum zverejnenia: 05.10.2017

Dokumenty Pdf zmluva.pdf ( veľkosť: 133,8 KB, aktualizované: Štvrtok 05. Október 2017 12:11 )