Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 201700013

Názov objednávateľa: Hricová Eva

Adresa objednávateľa: Letecká 1136/30

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: prenájom hrobového miesta na 5 rokov

Zmluvná cena: 20.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.09.2017

Datum zverejnenia: 05.10.2017

Dokumenty Pdf zmluva.pdf ( veľkosť: 62,1 KB, aktualizované: Štvrtok 05. Október 2017 11:25 )