Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: MIMO KLUB, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Nová 155/12, Olcnava

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.10.2017

Datum zverejnenia: 05.10.2017

Dokumenty Pdf zmluva.pdf ( veľkosť: 133,9 KB, aktualizované: Štvrtok 05. Október 2017 10:30 )