Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva na stočné

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5-2012

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Pavol Gavlák

Adresa dodávateľa: Gaštanová 6, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 28.80 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.01.2012

Datum zverejnenia: 18.01.2012

Dokumenty Pdf Zmluva na stočné č. 5-2012.pdf ( veľkosť: 2,4 MB, aktualizované: Streda 18. Január 2012 08:53 )