Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva na stočné

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2012

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Anton Rabatin

Adresa dodávateľa: Mojimírová 1, Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.01.2012

Datum zverejnenia: 12.01.2012

Dokumenty Pdf zmluva na stočné.pdf ( veľkosť: 2,4 MB, aktualizované: Štvrtok 12. Január 2012 11:07 )