Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva na stočné

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/2012

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Peter Polčík

Adresa dodávateľa: Zimná 111, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 72.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.01.2012

Datum zverejnenia: 12.01.2012

Dokumenty Pdf Zmluva na stočné č. 3-2012.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Štvrtok 12. Január 2012 15:23 )