Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva na stočné

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1-2012

Názov objednávateľa: Tomáš Bartoš

Adresa objednávateľa: Tatranská 392/6

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 57.60 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.01.2012

Datum zverejnenia: 09.01.2012

Dokumenty Pdf Zmluva na stočné č.1-2012.pdf ( veľkosť: 261,5 KB, aktualizované: Pondelok 09. Január 2012 12:44 )