Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

prečistenie kanalizácie na ul. Slovenského raja a na ul. Školskej smerom k ČOV

Identifikácia

Číslo objednávky: 18/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Spiš vrt s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rudňany 141

IČO dodávateľa: 46323244

Predmet objednávky: prečistenie kanalizácie na ul. Slovenského raja a na ul. Školskej smerom k ČOV

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.03.2023

Datum zverejnenia: 08.03.2023

Dokumenty