Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

spracovanie PD rekonštrukcia Obecného úradu a kultúrneho domu - časť ústredné vykurovanie a plynofikácia

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ing. Miroslava Satalová

Adresa dodávateľa: Brezová 25, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: spracovanie PD rekonštrukcia Obecného úradu a kultúrneho domu - časť ústredné vykurovanie a plynofikácia

Cena objednávky: 350.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.02.2023

Datum zverejnenia: 28.02.2023

Dokumenty