Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby - projekt pre stavebné povolenie pre stavbu Rekonštrukcia Ocú a Kultúrneho domu

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: P.A.T. Projekt s.r.o.

Adresa dodávateľa: Fabiniho 10 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby - projekt pre stavebné povolenie pre stavbu Rekonštrukcia Ocú a Kultúrneho domu

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 24.02.2023

Datum zverejnenia: 24.02.2023

Dokumenty