Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

oprava verejného osvetlenia z dôvodu poruchy a častého vypínania a prerušenia verejného osvetlenia v obci Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: VSD, a.s. Ing. Pavol Dzimko

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: oprava verejného osvetlenia z dôvodu poruchy a častého vypínania a prerušenia verejného osvetlenia v obci Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.02.2023

Datum zverejnenia: 22.02.2023

Dokumenty