Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

údržba verejného priestranstva a miestnych komunikácii v obci a Čingove a upratovacie práce budovy Ob. úradu a domu smútku od 1.1.2023.

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: údržba verejného priestranstva a miestnych komunikácii v obci a Čingove a upratovacie práce budovy Ob. úradu a domu smútku od 1.1.2023.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.02.2023

Datum zverejnenia: 13.02.2023

Dokumenty