Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

dodávka a montáž univerzálneho robota do školskej jedálne

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Eurogastrop, s r.o,

Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, Prešov

IČO dodávateľa: 44137761

Predmet objednávky: dodávka a montáž univerzálneho robota do školskej jedálne

Cena objednávky: 1777.65 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová, Starostka Obce ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.03.2022

Datum zverejnenia: 28.03.2022

Dokumenty