Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

dúchadla podľa cenovej ponuky č. 21/30936 zo dňa 30.09.2021

Identifikácia

Číslo objednávky: 53/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Kubíček VHS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Maršíkovská 615, Veľké Losiny

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: dúchadla podľa cenovej ponuky č. 21/30936 zo dňa 30.09.2021

Cena objednávky: 1967.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 30.09.2021

Datum zverejnenia: 30.09.2021

Dokumenty