Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

2 ks - hnedá BIO nádoba 1100 l v cene 279€/ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 50/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: 2 ks - hnedá BIO nádoba 1100 l v cene 279€/ks

Cena objednávky: 558.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.09.2021

Datum zverejnenia: 13.09.2021

Dokumenty