Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

zriadenie kancelárie 1. kontaktu podľa cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 44/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Interiér na mieru s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slovenského raja 243, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: zriadenie kancelárie 1. kontaktu podľa cenovej ponuky

Cena objednávky: 2323.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.06.2021

Datum zverejnenia: 24.06.2021

Dokumenty