Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vysýpanie ulíc Gustáva Bartscha a Krátkej asfaltovým recyklátom a zhutnenie

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ladislav Beskyd - B-LAMIJA

Adresa dodávateľa: Krátka 98/4, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vysýpanie ulíc Gustáva Bartscha a Krátkej asfaltovým recyklátom a zhutnenie

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.06.2021

Datum zverejnenia: 09.06.2021

Dokumenty