Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

projektovú dokumentáciu riešenia dočasného dopravného značenia na ulici Železničnej

Identifikácia

Číslo objednávky: 41/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: LABUDA - ASI s.r.o.

Adresa dodávateľa: Obchodná 52, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: projektovú dokumentáciu riešenia dočasného dopravného značenia na ulici Železničnej

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.06.2021

Datum zverejnenia: 02.06.2021

Dokumenty