Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

publikácia - "Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí"

Identifikácia

Číslo objednávky: 40/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: RVC - ZO Štrba

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: publikácia - "Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí"

Cena objednávky: 27.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.06.2021

Datum zverejnenia: 01.06.2021

Dokumenty