Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

kancelárske tlačiva - potvrdenia o pobyte

Identifikácia

Číslo objednávky: 38/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Centrum polygrafických služieb

Adresa dodávateľa: Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 42272360

Predmet objednávky: kancelárske tlačiva - potvrdenia o pobyte

Cena objednávky: 28.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 31.05.2021

Datum zverejnenia: 31.05.2021

Dokumenty