Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

výroba, dodávka a osadenie vchodových dverí v sále kultúrneho domu

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Sevon - Peter Hricišák

Adresa dodávateľa: Nálepkova 1318/1, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: výroba, dodávka a osadenie vchodových dverí v sále kultúrneho domu

Cena objednávky: 1669.45 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.05.2021

Datum zverejnenia: 07.05.2021

Dokumenty