Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

asfaltová zmes A 8 O v množstve 4t z OS Spišský Štvrtok.

Identifikácia

Číslo objednávky: 34/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Štrabag s.r.o.

Adresa dodávateľa: Spišský Štvrtok 053 14

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: asfaltová zmes A 8 O v množstve 4t z OS Spišský Štvrtok.

Cena objednávky: 0.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.05.2021

Datum zverejnenia: 06.05.2021

Dokumenty