Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

odstránenie havarijného stavu odvod. kanála na parcele č. KN 917/44 podľa cenovej ponuky Služieb obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Služby obce, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: odstránenie havarijného stavu odvod. kanála na parcele č. KN 917/44 podľa cenovej ponuky Služieb obce

Cena objednávky: 1690.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 04.05.2021

Datum zverejnenia: 06.05.2021

Dokumenty