Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

zriadenie webového sídla obce v cene 2016 €, CUET v cene 828 € a mobilnú aplikáciu v cene 708 €

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO dodávateľa: 47192941

Predmet objednávky: zriadenie webového sídla obce v cene 2016 €, CUET v cene 828 € a mobilnú aplikáciu v cene 708 €

Cena objednávky: 3552.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.04.2021

Datum zverejnenia: 21.04.2021

Dokumenty