Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

úprava výtlačných potrubí z čerpadiel do RO v cene 576 € podľa cenovej ponuky č. 21 135

Identifikácia

Číslo objednávky: 29/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ekoservis Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: úprava výtlačných potrubí z čerpadiel do RO v cene 576 € podľa cenovej ponuky č. 21 135

Cena objednávky: 576.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.04.2021

Datum zverejnenia: 20.04.2021

Dokumenty