Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vypracovanie PD skutkového stavu stavby: Kanalizácia a vodovod IBV Za Humnami

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: VF EnviroPro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Brusník 1451/20, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vypracovanie PD skutkového stavu stavby: Kanalizácia a vodovod IBV Za Humnami

Cena objednávky: 240.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.04.2021

Datum zverejnenia: 12.04.2021

Dokumenty