Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

montážne a výkopové práce a materiál na stavbe Vodovod kanalizácia Za Humnami II. A III.

Identifikácia

Číslo objednávky: 51/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Služby obce, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: montážne a výkopové práce a materiál na stavbe Vodovod kanalizácia Za Humnami II. A III.

Cena objednávky: 14529.85 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.12.2020

Datum zverejnenia: 22.12.2020

Dokumenty