Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

výkop a pokládka dážďového kanála na ul. Kostolnej pred RD č. 3

Identifikácia

Číslo objednávky: 44/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Marek Ruman - e Mru s.r.o.

Adresa dodávateľa: Domaňovce 116,

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: výkop a pokládka dážďového kanála na ul. Kostolnej pred RD č. 3

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.10.2020

Datum zverejnenia: 27.10.2020

Dokumenty