Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

dezinfekciu vodovodu, kontrolu vodiča a rozbor vody z vodovodu - IBV Za Humnami

Identifikácia

Číslo objednávky: 38/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet objednávky: dezinfekciu vodovodu, kontrolu vodiča a rozbor vody z vodovodu - IBV Za Humnami

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 16.09.2020

Datum zverejnenia: 17.09.2020

Dokumenty