Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

prepoj vodovodu na parcele 913/63 v obci Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 29/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Kežmarská 9, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: prepoj vodovodu na parcele 913/63 v obci Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.08.2020

Datum zverejnenia: 06.08.2020

Dokumenty