Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vypracovanie PD na "Prístupovú komunikáciu v IBV, ul.Juraja Sklenára Spišské Tomášovce, podľa cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 26/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Dista projekt, Ing. Janka Dunajská

Adresa dodávateľa: Šrobárová 2682/50, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vypracovanie PD na "Prístupovú komunikáciu v IBV, ul.Juraja Sklenára Spišské Tomášovce, podľa cenovej ponuky

Cena objednávky: 1600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.07.2020

Datum zverejnenia: 28.07.2020

Dokumenty