Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

Traktorový nosič kontajnerov - CARGO HOOK 9,5t/Tr.T v cene 21 600 € a Čelný nakladač - John Deer 603 R MSL v cene 9 590 €

Identifikácia

Číslo objednávky: 18/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Tribiano s.r.o.

Adresa dodávateľa: Urxová 6754/6, 080 05 Prešov

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Traktorový nosič kontajnerov - CARGO HOOK 9,5t/Tr.T v cene 21 600 € a Čelný nakladač - John Deer 603 R MSL v cene 9 590 €

Cena objednávky: 31190.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.06.2020

Datum zverejnenia: 19.06.2020

Dokumenty