Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

technologickú kontrolu ČOV Spišské Tomášovce II. etapa, spojenú s odberom a analýzou vzoriek odpad.vôd podľa CP č.T/15/60

Identifikácia

Číslo objednávky: 04/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: BioCompact spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Na piesku 6, 821 05 Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: technologickú kontrolu ČOV Spišské Tomášovce II. etapa, spojenú s odberom a analýzou vzoriek odpad.vôd podľa CP č.T/15/60

Cena objednávky: 481.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 29.01.2020

Datum zverejnenia: 29.01.2020

Dokumenty