Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

admin. služby spojené so zápisom zaklad. spoločnosti Služby obce, s.r.o. do OR

Identifikácia

Číslo objednávky: 03/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: TIMID s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sťefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: admin. služby spojené so zápisom zaklad. spoločnosti Služby obce, s.r.o. do OR

Cena objednávky: 245.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.01.2020

Datum zverejnenia: 29.01.2020

Dokumenty