Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

uskutočnenie odbornej činnosti - VO "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany"

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: INPRO POPRAD, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36501476

Predmet objednávky: uskutočnenie odbornej činnosti - VO "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany"

Cena objednávky: 2100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.01.2020

Datum zverejnenia: 29.01.2020

Dokumenty