Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

posyp miestnych komunikácií na rok 2020

Identifikácia

Číslo objednávky: 01/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: posyp miestnych komunikácií na rok 2020

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.01.2020

Datum zverejnenia: 09.01.2020

Dokumenty