Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

opravu čerpadla KSB AMAREX NF 65 (1,3 kw)

Identifikácia

Číslo objednávky: 67/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ekoservis Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: opravu čerpadla KSB AMAREX NF 65 (1,3 kw)

Cena objednávky: 1130.18 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 30.12.2019

Datum zverejnenia: 30.12.2019

Dokumenty