Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

posuvná brána Zberný dvor

Identifikácia

Číslo objednávky: 63/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Posuvné brány s.r.o.

Adresa dodávateľa: Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové mesto nad Váhom

IČO dodávateľa: 46766367

Predmet objednávky: posuvná brána Zberný dvor

Cena objednávky: 760.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.12.2019

Datum zverejnenia: 12.12.2019

Dokumenty