Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

technologickú kontrolu ČOV Spišské Tomášovce - II. etapa

Identifikácia

Číslo objednávky: 61/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: BioCompact spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Na piesku 6, 821 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 35706201

Predmet objednávky: technologickú kontrolu ČOV Spišské Tomášovce - II. etapa

Cena objednávky: 721.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.12.2019

Datum zverejnenia: 11.12.2019

Dokumenty