Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

metrologické overenie a kalibráciu meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV

Identifikácia

Číslo objednávky: 60/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: B-HYDROSERVIS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Račianska 109/B, 831 02 Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: metrologické overenie a kalibráciu meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.12.2019

Datum zverejnenia: 11.12.2019

Dokumenty