Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

kamerový systém na Zberný dvor

Identifikácia

Číslo objednávky: 57/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: RUPKKI s.r.o.

Adresa dodávateľa: Iliašovská 33, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa: 36580392

Predmet objednávky: kamerový systém na Zberný dvor

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.11.2019

Datum zverejnenia: 26.11.2019

Dokumenty